+420 602 481 082 info@design-jb.cz

Výběr vlastních autorizovaných konstrukčních prací:

Firemní vývojový konstruktér

Mlékárenský průmysl Klatovy,

od. r. 1993 RYS s.r.o. Klatovy

 

 

Do r. 2000

  • Skupinové balení tavených sýrů a dopravní/sběrné dráhy (Mlékárna Klatovy a.s., Tany s.r.o.)
  • Pracoviště pro montáž skalpelů, montážní poloautomaty (VJB Partner s.r.o)
  •  Příslušenství pro výrobu sýrů, tvrdých, pařených sýrů a sýrů Akawi – obraceče, CIP, kráječky, sýrařský výrobník, sýrařský lis,  portálová manipulace (Mlékárna Dvorec Prom s.r.o.)
  • Plnička a formovačka měkkých sýrů (Karmelín), vč. příslušenství (JENKY-MILK spol. s r.o.)
  • Pásové dopravníky a sběr krabiček s tavenými sýry (Tany s.r.o.)
  •  Manipulační zvedací vozíky do mokrého provozu (Tany s.r.o., Mlékárna Dvorec Prom s.r.o., JENKY-MILK spol. s r.o.)
  •  Rotační odlučovač sýřeniny, svislé kráječky sýrů, konstrukce vážících plošin a dopravníků, linka na skupinové balení plátků  tavených sýrů – (Mlékárna Dvorec, Bezděkov, Valtínov – Prom s.r.o.)
  • Komponenty pro přípravu surovin ve výrobě pórobetonu – navažování, doprava materiálu, apod. (ELTE Plzeň – Hebel, Ytong)
  • Nožové nástroje a materiály pro nástroje na opracování hmoty pórobetonu – pero/drážka (Hebel, Ytong)

 

 

2000-2014

PROVITAL milk a.s.

  • Zařízení linky na výrobu měkkých sýrů (Camembert) – odloučení sýřeniny, formování a vkládání do tvořítek, stohovače a destohovače tvořítek, řemenové dopravníky
  • Zařízení CIP a mytí tvořítek
  • Balící poloautomat na vkládání sýrů do krabiček
  • Svislé pneumatické kráječky sýrů, strunové i nožové
  • Komponenty linky na výrobu sýrů typu Niva – odloučení sýřeniny, svislé krájení

Mlékárna Klatovy a.s.

  • Pásové, válečkové a řetězové dopravníky, vážené i nevážené pro přípravu sýrařských výrobků
  • Příprava a úprava dopravy strouhaných sýrů
  • Plošiny a podstavné konstrukce balících strojů
  • Horizontální prokrajování eurobloků (tvrdých sýrů) – pneumatická kráječka s dopravníky a vakuovou manipulací s bloky sýrů

ELTE Plzeň (Xella CZ s.r.o., Hebel, Ytong, H+H Celcon).

  • Zařízení pro tvorbu pera a drážky v hmotě pórobetonu – drážkovač
  • Zařízení licí věže, příprava, navažování a doprava surovin
  • Dopravníková dráha s kruhovými řemeny na přepravu barvených sítí
  • Ukládání armovacích rámů do forem – dráhy pro rámy a ukládací manipulátor
  • Vážené pásové dopravníky písku
  • Zařízení, linky na odvzdušnění odlévaných hmot, propichování zrajících odlevů, mechanismy tažené lany s pohony vně zracího pole – linka 1 a 2
  • Zařízení pro vážení armovacích rámů
  • Zařízení pro rotační frézování pera v hmotě pórobetonu – vrchní frézování
  • Navažování a dopravní trasy Al suspenzí pro výrobu pórobetonu
  • Strojní technologické zařízení pro přípravu a odlev stavebních hmot
  • Zařízení technologie pro dopravu jemně mletého e-sádrovce včetně navažování do míchačky
  • Vážící nádoby na sypké a tekuté komponenty – technologické části
  • Lože s otočným stolem, pojezdem a upínacími prvky pro NC souřadnicový provoz pily na výrobu schodnicových dílců z armovaného pórobetonu

Ostatní:

  • Skupinové balení tavených sýrů, dopravníky (Mlékárna Klatovy a.s., Tany s.r.o.)
  • Linka na slepování lineckých rohlíčků s dávkováním marmelády (Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.)
  • Zařízení linky na fritování snackových pelet – linka 1 a 2 (Golden Snack® s.r.o)
  • Separátor, zahušťovač kravské kejdy (SUFOLK s.r.o.)
  • Nožové nástroje a materiály pro opracování pórobetonu – pero/drážka (Xella CZ s.r.o.)
  • Montážní poloautomaty na výrobu skalpelů s plastovou rukojetí ( SK )
  • Strojní doplňky minipivovaru – CIP, zařízení pro skladování a regeneraci pivovarských kvasnic (Pivovar MODRAVA)
  • Schodišťové designové komplety a komplety zábradlí pro rodinné domy a průmyslové haly – provedení nerezové a v kombinaci nerez/dřevo, svařované i montované

 2014 – 2016

Vývojový konstruktér s účastí ve firmě ELTE Projekt s.r.o.

  • Zařízení linky na fritování snackových pelet – linka 3 (Golden Snack® s.r.o)

(Xella CZ s.r.o.)

  • Rekonstrukce a modernizace zařízení ve výrobě pórobetonu – separace prachu ze vzdušniny, nové materiály nástrojů a zařízení pro opracování stavebních hmot – pero/drážka
  • Zařízení pro automatizované zakládání a manipulaci s distančními kolíky do výrobních roštů, linka 1 a 2, manipulátory, řetězové dopravníky, vytahovače kolíků
  • Zařízení pro automatizované vytahování a manipulaci s distančními kolíky z výrobních roštů a jejich zakládání do roštů, manipulační dráhy a řetězové dopravníky pro rekonstrukci části balící linky
  • Zařízení pro manipulaci s betonovými bloky a výrobky, řetězové dráhy, obracení bloků a manipulátory (JVK Lité s.r.o., BEST a.s.)

 

 2016 – a dále

Samostatný vývojový konstruktér a designer pod značkou DESIGN-JB

 

  • Strojní konstrukce a design agrotechnických zařízení a automatizace provozních částí.
  • Tvorba knihovních prvků pro AutoCAD, Inventor, BIM (potrubní prvky mosaz, nerez ISI/DIN, PP-R, PP-H, U-PVC, PE …. )
  • Detailní strojní konstrukce a design výrobních technologií včetně výrobní výkresové a technické dokumentace – průmysl stavebních hmot.
  • 3D technické sestavy zařízení pro průmyslovou úpravu vody – technologické procesy.
  • Vizualizace a 3D modely, výkresová a technická dokumentace projektů procesních zařízení a technologií třetích stran
  • Projekty rozšíření a automatizace potravinářských technologií a expedice zboží