+420 602 481 082 info@design-jb.cz

Technická orientace:

  •  Strojařské konstrukce a vývoj
  •  Výkresová výrobní dokumentace
  •  Technická dokumentace výrobků a zařízení
  •  Autorský a technický dozor

 

Vzdělání:

  • 1979 – 1984     České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojního inženýrství

 

Praxe:

  • Samostatný vývojový konstruktér pro podporu výroby, manipulace a automatizace

 

1985 – 2014

  • Vývojový konstruktér pro průmysl potravinářský, spotřební a průmysl stavebních hmot
   • (Potravinářský průmysl Klatovy, účast v: RYS spol. s r.o. Klatovy)

 

 2014 – 2016

 

  • Vývojový konstruktér pro průmysl stavebních hmot, zpracovatelský a potravinářský
   • (účast v: ELTE Projekt s.r.o. Plzeň)

2016 – a dále

  • Samostatný vývojový konstruktér a designer pod značkou DESIGN-JB