+420 602 481 082 info@design-jb.cz

Hlavní činnosti:

Konstrukční a autorizované inženýrské práce

  • Tvorba technických studií, projektů a konstrukcí pomocí 3D CAD softwaru
  • Podpora projektů, digitalizace a zaměření určeného prostoru a technologie, vytvoření 2D a 3D podkladu

Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů, zařízení a přípravků pro mechanizaci a automatizaci

  • Konstrukce manipulačních, dopravních a pomocných systémů
  • Provedení základních mechanických kontrol a technických výpočtů
  • Návrhy pneumatických a hydraulických prvků, pohonů a obvodů / schémat
  • Návrhy elektropohonů a převodových systémů
  • Návrhy ostatních komponent, včetně materiálů dle určení

Konstrukční řešení rekonstrukce a oprav strojů, GO strojních zařízení

Dokumentace a vizualizace 3D modelů, fotorealistické provedení, prezentace a podklady pro marketing

  • Podpora 3D tisku

Tvorba výrobní výkresové dokumentace (PDF/DWG, popř. tištěné)

  • Vytvoření technické dokumentace, přehledů náhradních dílů, rozpady sestav pro návody k obsluze, přečíslování, revize a tvorba kusovníků
  • Výkresová dokumentace v ČSN, DIN, jazyk český, NJ, AJ

Autorský a technický dozor realizací

Obousměrný outsourcing konstrukčních prací

Reverzní inženýrská činnost

Návrhy a konstrukce designových prvků staveb – prostorového zaměření, 3D studie, konstrukce

  • Orientace na montovaná schodiště, zábradlí a pomocné prvky v provedení ocel/nerez, nebo v kombinaci se dřevem, montované i svařované sestavy a dílce, včetně vložení katalogových dílců a sestav
  • Technický dohled při realizaci

Ostatní činnosti:

  • Převody 3D modelů / formátů
  • Překreslování starých výkresů – digitalizace dokumentace
  • Zhotovení modelu výrobku, včetně výkresů a mechanických kontrol
  • Zajištění technických komponent a materiálů, příprava objednávek a seznamů
  • Obchodní podpora – dodání vybraných prvků a materiálů
  • Obchodní a odborná podpora technické praxe, metodika a vybavení

 

K modelování používám sw produkty fy. SIEMENS a Autodesk s možností rozsáhlého převodu dat..